This Manamix theme produces 3 different style menus. - Please check menu one menu two menu three
1 2 3 4 5 6 7
Štampani beton

NAČIN IZRADE- Pre samog početka radova na uređenju dvorišta nisu potrebni dodatni pripremni radovi poput iskopavanja zemlje, ojačavanja podloge, sušenja zemljišta. Moguće ga je izraditi direktno na starom betonu, starom asfaltu ili drugoj postojećoj tvrdoj podlozi.
Štampani beton se izrađuje tako što se izlivaju betonske ploče od kvalitetnog betona MB 30, sa dodatom armaturnom mrežom i polipropilenskim vlaknima. Obrada betona se vrši specijalnim ručnim alatima i specijalnim bojama, učvršćivačima, kalupima, a na kraju i zaštitnim premazom. Tako dobijamo čvrstu dekorativnu podlogu u boji koja je vodonepropusna, a pritom imamo osećaj prirodnog.

Glavne karakteristike štampanog betona

Glavne karakteristike štampanog betona su :

 VELIKI IZBOR BOJA,

 VELIKI IZBOR KALUPA - TEKSTURA ŠTAMPE,

 VELIKA IZDRŽLJIVOST I POSTOJANOST,
 NIJANSE ŠTAMPE SU POSTOJANE I NE MENJAJU SE VREMENOM,
 NIJANSE ŠTAMPE SE NE MENJAJU VREMENOM,
 PODNOSI TERET I PREKO 40 TONA,
 NIJE KLIZAV NI PRI NAGIBU OD 17 %,
 DUGOTRAJAN JE IBEZ IKAKVOG ODRŽAVANJA,
 BRZO SE POSTAVLJA NA STAROM BETONU, ASFALTU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ TVRDOJ PODLOZI,
 ODRŽAVA SE OBIČNOM VODOM.

Sve su to karakteristike zašto treba da se odlučite za štampani beton ukoliko niste...

Foto Galeriju Štampanog betona možete pogledati OVDE.
Vaš STONEWORK Beograd!

 Anketa

   

Kontakt podaci

STONEWORK SYSTEMS DOO
Bulevar JNA 136, Jajinci
11222 Beograd
Tel.      +381(65) 283 32 94
           +381(64) 936 89 08 
           +381(11) 309 90 73
Email : info@stoneworks.rs