STONE WORKS SRBIJA

STONECRETE Sistemi štampanog betona za podove su konstruisani od C20-25 armiranog betona, debljine od 8-10 cm, koji su nadalje ojačani polipropilenskim vlaknima i kolorisani sa STONECRETE učvršćivačem boje (Colour Hardener), koji se nanosi na betonsku površinu upotrebom metode suvog-treskanja u dva sloja. Kada beton dosegne svoje plastično stanje, prekriva se STONECRETE prahom za oslobađanje (Release Powder), a zatim se uštampava odabranim STONECRETE elastičnim kalupima. Sledećeg dana se ekspanzioni sastavi odsecaju, površina se ispira rastvorom hlorovodonične kiseline i konačno se zaptiva sa STONECRETE Zaptivačem sa super prodorom (Super Penetrating Sealer).

ŠTAMPANI BETON ZA PODOVE

ČEŠLJANI (COMBED) PODOVI

STONECRETE SPRAY DECK

INDUSTRIJSKI PODOVI I RAMPE

STONECRETE ŠTAMPANI MALTER

SISTEM PREKRIVANJA (OVERLAY)

PDF KATALOG

Preuzmite dokument o našim proizvodima