STONECRETE Sistemi štampanog betona za podove su konstruisani od C20-25 armiranog betona, debljine od 8-10 cm, koji su nadalje ojačani polipropilenskim vlaknima i kolorisani sa STONECRETE učvršćivačem boje (Colour Hardener), koji se nanosi na betonsku površinu upotrebom metode suvog-treskanja u dva sloja. Kada beton dosegne svoje plastično stanje, prekriva se STONECRETE prahom za oslobađanje (Release Powder), a zatim se uštampava odabranim STONECRETE elastičnim kalupima. Sledećeg dana se ekspanzioni sastavi odsecaju, površina se ispira rastvorom hlorovodonične kiseline i konačno se zaptiva sa STONECRETE Zaptivačem sa super prodorom (Super Penetrating Sealer).

PREDNOSTI OVOG SISTEMA

– Savršena kombinacija snage i estetike.
– STONECRETE Boje ne blede i ne menjaju se zahvaljujući STONECRETE učvršćivačima boje (Colour Hardeners), čija nijansa i boja tokom vremena ostaju nepromjenjivi.
– Nije potrebno održavanje jer se cela površina sistema podova ponaša kao monolitni element.

– Faktor tvrdoće finalne površine je 4 po Mosovoj skali
– STONECRETE Sistem štampanog betona za podove može biti nanet direktno na podlogu koja već postoji na gradilištu.
– Na njih ne mogu uticati nikakvi vremenski uslovi.
– Potrebno vreme postavljanja je deset puta kraće nego u bilo kojem drugom podnom sistemu.

JEDNOSTAVNO I KVALITETNO

– Nije potrebno održavanje jer se cela površina sistema podova ponaša kao monolitni element.
– Faktor tvrdoće finalne površine je 4 po Mosovoj skali.
– Ovi sistemi mogu izdržati sve uobičajene uticaje, kao što je prelazak teških vozila.
– STONECRETE Sistem štampanog betona za podove može biti nanet direktno na podlogu koja već postoji na gradilištu.

PDF KATALOG

Preuzmite dokument o našim proizvodima