Borovas Group i naša kompanija STONECRETE su uveli tehnologiju Sistema štampanog betona za podove u Grčkoj 1991. godine. Konkretno, naša kompanija proizvodi i isporučuje sve potrebne materijale, kalupe i alate za izradu Sistema štampanog betona za podove, štampanog maltera i drugih primena, kao što su Spray Deck, šablon (Stencil), češljani podovi (Combed Flooring), prekrivajući (Overlay) sistem (kovani (Forged) cement) itd.

ŠTAMPANI BETON ZA PODOVE

ČEŠLJANI PODOVI

SPRAY DECK

INDUSTRIJSKI PODOVI I RAMPE

ŠTAMPANI MALTER

SISTEM PREKRIVANJA

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

Nastavljajući svoju tradiciju u projektovanju, proizvodnji i prometu materijalima i opremom za konstrukciju specijalnih podova i oblaganja zidova, proizvodi sve potrebne materijale, elastične kalupe i alate za izradu Sistema štampanog betona za podove, štampanog maltera i drugih primena, kao što su Spray Deck, šablon (Stencil), češljani podovi (Combed Flooring), prekrivajući (Overlay) sistem (kovani (Forged) cement) itd. I dalje smo najveća kompanija u zemlji na ovom polju, sa organizovanom mrežom predstavnika, kako bi se pokrili svi delovi Grčke i sa milionima kvadratnih metara ugrađenog materijala u javnim i privatnim projektima. Poslujemo u desetinama zemalja, istovremeno pružajući potpunu tehničku podršku i know-how.

STANDARD ISO 9001:201

Borovas Group S.A. primenjuje Sistem upravljanja kvalitetom, koji je u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i za sve STONECRETE proizvode posedujemo odgovarajuće sertifikate i odlične specifikacije. Pored toga, naša kompanija sledi sve evropske uredbe i direktive što se tiče sastava, registracije i označavanja naših proizvoda koji nisu opasni za zdravlje ljudi ili po životnu sredinu, jer ne sadrže organske supstance u svom sastavu. Svi sastavni delovi proizvoda STONECRETE su proizvodi velikih evropskih industrija, koje je svetsko tržište prepoznalo zbog svojih izvrsnih bezbednosnih sertifikata, specifikacija o prikladnosti, kao i zbog svojih visokih standarda koji se zasnivaju na međunarodnim standardima i strogim EU propisima.

PRISTUPAČNO I DOSTUPNO SVIMA

Naša ljubav prema specifičnom polju poslovanja i stalna istraživanja našeg naučnog osoblja i laboratorija, rezultiraju visokom klasifikacijom naših proizvoda, a proizvodnja velike količine materijala omogućavaju da cene ostanu niske.